Najnovšie
 
Najčítanejšie
 
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka:

Stravné v roku 2013

18.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo financií v opatrení, v ktorom ustanovilo základné sadzby stravného, vykonalo s účinnosťou od 1. januára 2013 minimálne úpravy oproti sadzbám platným v roku 2012.

Prvým septembrom tohto roka nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, publikované v Zbierke zákonov pod č. 248/2012 Z. z., ktorým sa menia sumy stravného pre jednotlivé časové pásma nasledovne:

  • 4,00 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín

  • 6,00 EUR pre časové pásmo 12 až 18 hodín

  • 9,30 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín

Suma stravného pre časové pásmo v trvaní 5 -12 hodín sa teda zvýšila o 20 centov z pôvodných 3,80 EUR na 4,0 EUR. Zároveň sa zvýšila minimálna suma stravného, ktorá tak v súčasnosti predstavuje hodnotu 3,00 EUR (75 % zo 4,00 EUR). Od 1. septembra 2012 musí mať aj stravovacia poukážka minimálnu hodnotu 3,00 EUR.

Výhodou používania stravných lístkov pre zamestnávateľov je, že si môžu do daňových nákladov započítať až 55 % z hodnoty stravných lístkov, najviac však do sumy, ktorá predstavuje výšku stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. septembra 2012 je to suma 4,00 EUR.

Ďalšou výhodou je, že iba príspevok zamestnávateľa na stravovanie je pre zamestnancov jediný príjem oslobodený od dane a odvodov. Táto výhoda sa vzťahuje aj na príspevky zamestnávateľa poskytnuté na stravovanie zo sociálneho fondu. Preto je poskytnutie stravných lístkov tým najefektívnejším spôsobom zabezpečenia stravovania zamestnancov

...
koniec ukážky
...

Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia produktu online Dane – práva a povinnosti


Objednajte si online Dane – práva a povinnosti.

predplatné na 12 mesiacov