OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2020 - daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 1.12.2020
1 EUR1,2 USD (+0,01)
1 EUR0,9 GBP (+0,01)
1 EUR4,47 PLN (-0,01)
1 EUR26,19 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2020.09 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu ,,Online newsletter Dane, práva a povinnosti” sa dočítate, zaujímavé informácie ohľadne šiestej novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s finančným riaditeľstvom predložilo návrh šiestej novely zákona číslo 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. lex corona), ktorou sa uvoľňujú niektoré opatrenia vo finančnej oblasti, a to i napriek tomu, že obdobie pandémie stále trvá.

Časová verzia novely zákona číslo 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nadobudla účinnosť dňa 21. 7. 2020 a v platnosti bude do dňa 31. 8. 2020.

Návrh novely zákona číslo 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, zrušuje uplatnenie vybraných opatrení niektorých finančných oblastí dňom 30. septembra 2020 a 31. decembra 2020 s tým, že zrušenie pre ich ďalšie uplatnenie je podmienené skončením pandémie, t. j. obdobie pandémie považované za skončené dňom 30. 9. 2020 a dňom 31. 12. 2020, ale len k tým opatreniam jednotlivých oblastí uvedených v návrhu novely lex corona, tzv. fikcia skončenia obdobia pandémie.

Novelou lex corona sa navrhujú zrušiť niektoré ustanovenia paragrafov, v oblastiach; správy daní, štátnej služby príslušníkov finančnej správy, účtovníctva a dane z príjmov, používania registračných pokladníc, dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní, rozpočtových pravidiel, opatrení pre územnú samosprávu, vnútorného auditu, vládneho auditu a finančnej kontroly majetku verejnej správy a správy bytov a nebytových priestorov.

V aktuálnom čísle časopisu ,,Online newsletter Dane, práva a povinnosti” sa dočítate, ktoré ustanovenia vybraných opatrení vo finančnej oblasti sa budú rušiť k 30. septembru 2020 a ktoré k 31. decembru 2020, za akých okolností a v akých termínoch podať mimoriadne daňové priznanie k DPH a priblížime vám problematiku výdavkov na reklamu z pohľadu zákona o dani z príjmov.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová
odborná redaktorka


(Pre stiahnutie PDF so zákonom je nutné prihlásenie)

On-line časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň  si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Tento odborný mesačník vám napomôže k rýchlejšej orientácii v náročnej daňovej legislatíve.

Nové v on-line časopise:

Informácia k šiestej novele lex corona, ktorou sa navrhuje neuplatnenie niektorých opatrení vo vybraných oblastiach aj v období pandémie


Otázky a odpovede


Mimoriadne daňové priznanie k DPH

Výdavky na reklamu z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2020

Príjmy z podielu zaplatenej dane

Použitie finančných prostriedkov v období pandémie

Zápočet daňovej licencie

Daňový rezident SR

V on-line časopise nájdete:

 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • praktické pomôcky ako napr. povinnosti živnostníka, daňový kalendárcestovné náhrady, adresáre, zaujímavosti a novinky
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch a tiež modelové situácie
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného daňového odborníka.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Beáta Jarošová, PhD.
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Jana Fülöpová

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: