OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.4.2021 - Daň z pridanej hodnoty
Kurzy mien 12.4.2021
1 EUR1,19 USD (0)
1 EUR0,87 GBP (0)
1 EUR4,54 PLN (0)
1 EUR25,95 CZK (0)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2021.03 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu ,,On-line newsletter Dane, práva a povinnosti” sa dočítate, najnovšie Informácie k nariadeniam vlády SR, ktorými sa ustanovujú podmienky upustenia od uloženia pokuty za nepodanie priznaní k miestnym daniam a upustenia od vyrubenia a uloženia sankcie.

Do pozornosti dávame článok K novým podmienkam pre povolenie odkladu platenia dane určené finančným riaditeľstvom pre rok 2021 v ktorom sa dočítate dôvody osobitných podmienok povolenia odkladu platenia dane alebo splátok dane.

Odporúčame prečítať si Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 pred jeho schválením. Príspevok sa venuje vybraným oblastiam formou odpovedí na časté otázky z vlastnej kontrolnej a lektorskej praxe.

Okrem týchto dôležitých informácii sa dočítate aj odpovede na otázky z praxe:

 • Daňové priznanie – výsledok hospodárenia za rok 2020

 • Zaúčtovanie vrátených stravných poukážok za rok 2020

 • Odpočítanie DPH

 • Účtovanie dotácie na pokles tržieb

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka

Zákon o správe daní (daňový poriadok) s účinnosťou od 6. 2. 2021
na stiahnutie TU

 (Pre stiahnutie PDF so zákonom je nutné prihlásenie)

On-line časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň  si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Tento odborný mesačník vám napomôže k rýchlejšej orientácii v náročnej daňovej legislatíve.

Nové v on-line časopise:

Informácie k nariadeniam vlády SR, ktorými sa ustanovujú podmienky upustenia od uloženia pokuty za nepodanie priznaní k miestnym daniam a upustenia od vyrubenia a uloženia sankcie

K novým podmienkam pre povolenie odkladu platenia dane určené finančným riaditeľstvom pre rok 2021

Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 pred jeho schválením

Otázky a odpovede

Daňové priznanie - výsledok hospodárenia za rok 2020

Zaúčtovanie vrátených stravných poukážok za rok 2020

Odpočítanie DPH

Účtovanie dotácie na pokles tržieb

V on-line časopise nájdete:

 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • praktické pomôcky ako napr. povinnosti živnostníka, daňový kalendárcestovné náhrady, adresáre, zaujímavosti a novinky
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch a tiež modelové situácie
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného daňového odborníka.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Beáta Jarošová, PhD.
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Jana Fülöpová

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: