Input:

Úvodník

8.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu ,,Online newsletter Dane, práva a povinnosti” sa dočítate, najnovšie informácie spolu s praktickými príkladmi k legislatívnym zmenám daňového poriadku na základe noviel v r. 2020 účinných v rokoch 2020, 2021 a 2022.

Osobitne dávame do pozornosti informáciu o lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 s informáciou, kedy má subjekt verejnej správy možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa menil zákon o dani z príjmov. Prijatou novelou č. 416/2020 Z. z. sa tak umožňuje zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce.

Okrem týchto dôležitých informácii sa dočítate aj:

  • Neaktualizácia zoznamu daňových subjektov počas


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: