OBSAH

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 12 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
10.3.2021 - Daň zo závislej činnosti
Kurzy mien 26.2.2021
1 EUR1,22 USD (+0,01)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,51 PLN (-0)
1 EUR26,11 CZK (+0,14)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

NA STIAHNUTIE

Na stiahnutie

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Produkt manažér

2021.01 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu ,,Online newsletter Dane, práva a povinnosti” sa dočítate, najnovšie informácie spolu s praktickými príkladmi k legislatívnym zmenám daňového poriadku na základe noviel v r. 2020 účinných v rokoch 2020, 2021 a 2022.

Osobitne dávame do pozornosti informáciu o lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 s informáciou, kedy má subjekt verejnej správy možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

S účinnosťou od 1. januára 2021 sa menil zákon o dani z príjmov. Prijatou novelou č. 416/2020 Z. z. sa tak umožňuje zavedenie možnosti súbehu uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj a príspevku na pracovné miesta poskytovaného v rámci aktívnej politiky práce.

Okrem týchto dôležitých informácii sa dočítate aj:

 • Neaktualizácia zoznamu daňových subjektov počas obdobia pandémie.

 • Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

 • Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

 • Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov zo zdroja v zahraničí za rok 2020.

 • Zdanenie plnení vyplatených dobrovoľníkovi pri celoplošnom testovaní.

 • Platenie štvrťročných preddavkov na daň.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

odborná redaktorka


(Pre stiahnutie PDF so zákonom je nutné prihlásenie)

On-line časopis Dane – práva a povinnosti je určený každému daňovému subjektu, ktorý si chce riadne a včas plniť svoje daňové povinnosti, optimalizovať ich a zároveň  si chce včas a správne uplatňovať svoje práva, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku a z ostatných daňových zákonov. Tento odborný mesačník vám napomôže k rýchlejšej orientácii v náročnej daňovej legislatíve.

Nové v on-line časopise:

Informácia k zrušeným opatreniam účtovníctva a dane z príjmov podľa § 2 ods. 3 lex corona od 30. 9. 2020

Informácia ku skončeniu opatrení podľa § 2 ods. 3 lex corona v oblasti dane z motorových vozidiel, ERP, DPH, miestnych daní a ďalších oblastí k 30. 9. 2020 a k 31. 12. 2020

Informácia k novelám daňového poriadku s účinnosťou od roku 2020 a 2021

Otázky a odpovede

Odpustenie zmeškania lehoty podania súhrnného výkazu za 2020

Daňový rezident SR - prenájom nehnuteľnosti v Maďarsku v roku 2020

Zaslanie žiadosti o potvrdenie tlačív zahraničných daňových správ v roku 2020

Platenie mesačných preddavkov na daň v roku 2020

Platenie štvrťročných preddavkov na daň v roku 2020

Registračná povinnosť v roku 2020

Predaj bytu v roku 2020

Dotácie z úradu práce v roku 2020

Poukazovanie podielu zaplatenej dane v roku 2020

V on-line časopise nájdete:

 • aktuálne a správne informácie o uzákonených zmenách daňového poriadku a ostatných daňových predpisov -  a to spolu s odborným komentárom a množstvom príkladov
 • promptné reakcie na aktuálne zmeny v predmetnej legislative,
 • plné znenia aktuálnych právnych predpisov,
 • aktuálne články s výkladom formou príkladov + odpovede na otázky, pod ktoré sa autorsky podpisujú poprední odborníci z praxe, 
 • praktické rady a odporúčania odborníkov pri riešení problémov z vašej praxe,
 • praktické pomôcky ako napr. povinnosti živnostníka, daňový kalendárcestovné náhrady, adresáre, zaujímavosti a novinky
 • riešenie konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlené na príkladoch a tiež modelové situácie
 • odborné odpovede na Vaše otázky, to všetko v cene ročného predplatného.

S on-line časopisom získavate:

 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2019,
 • všetky potrebné informácie z oblasti legislatívnych zmien za rok 2019 budete mať na jednom mieste,
 • poradenský servis – stačí ak nám zákazník pošle svoju otázku a my mu sprostredkujeme odpoveď renomovaného daňového odborníka.

Autorský kolektív:

 • Ing. Ján Mintál,
 • Ing. Jozef Pohlod,
 • Ing. Monika Ziškayová,
 • Ing. Juraj Válek, PhD.
 • Ing. Viera Mezeiová
 • Mgr. Martina Uherová
 • Ing. Božena Jurčíková
 • Ing. Beáta Jarošová, PhD.
 • Ing. Petronela Mastihubová
 • Ing. Peter Horniaček
 • Ing. Jana Mitrengová
 • Ing. Jana Fülöpová

 

Spokojní zákazníci online časopisu: 

„V praxi sa často stretávam s rôznymi prekážkami a vtedy mi pomôže tento časopis, kde vždy nájdem potrebné informácie ukázané na príkladoch z praxe.“

Milada K., Trebatice

 

„Často využívam odpovedný servis, ktorý má časopis k dispozícii. Odpovede dostanem vždy načas a pomôžu mi pri riešení mojej práce. “

Peter J., Dolný Kubín

 

„Páči sa mi, že tu vždy nájdem články týkajúce sa aktuálnej legislatívy a zmien.“

Barbora L., Brezno

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: