Input:

Zaslanie žiadosti o potvrdenie tlačív zahraničných daňových správ v roku 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.3 Zaslanie žiadosti o potvrdenie tlačív zahraničných daňových správ v roku 2020

Zdroj: Finančná správa SR


Akým spôsobom poslať žiadosť o potvrdenie formulára EU/EWR správcovi dane?

Odpoveď

Správca dane potvrdzuje na daňové účely požadované údaje len na originálnom tlačive vydanom zahraničnou daňovou správou, predloženom a vyplnenom daňovníkom (žiadateľom), resp. inou osobou ním poverenou. Ak daňovník doručuje správcovi dane písomnosti elektronicky, je potrebné, aby vyplnené originálne tlačivo vydané zahraničnou daňovou správou predložil správcovi dane aj v listinnej podobe. V opačnom prípade správca dane žiadosti daňovníka nevyhovie, o čom zašle daňovníkovi oznámenie.

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky v súvislosti s


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: