Input:

Daňový rezident SR - prenájom nehnuteľnosti v Maďarsku v roku 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.2 Daňový rezident SR - prenájom nehnuteľnosti v Maďarsku v roku 2020

Zdroj: Finančná správa SR


Daňový rezident SR je vlastníkom nehnuteľnosti v Maďarsku, ktorú prenajíma. Má povinnosť podať daňové priznanie v Maďarsku, alebo zahrnie tento príjem len do daňového priznania v SR?

Odpoveď

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti sú vo všeobecnosti zdaniteľné v štáte, v ktorom je táto nehnuteľnosť umiestnená, a to v zmysle daňovej legislatívy daného štátu. Daňový rezident SR je povinný vysporiadať si v SR svoje “celosvetové“ príjmy, t.j. uvádza v daňovom priznaní aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí, pričom výdavky k týmto príjmom si uplatní v zmysle zákona o dani z príjmov platného v SR.

Daňovník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 ZDP zákona o dani z príjmov môže v podanom daňovom


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: