Input:

Registračná povinnosť v roku 2020

17.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.2.6 Registračná povinnosť v roku 2020

Zdroj: Finančná správa SR


Je možné finančné plnenie vyplatené na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti pri celoplošnom testovaní považovať za príjem oslobodený od dane z príjmov alebo sa tento príjem zdaňuje?

Odpoveď

Podľa § 9 ods. 2 písm. x) ZDP zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov fyzickej osoby oslobodené plnenia poskytnuté dobrovoľníkovi podľa osobitného predpisu, ktorým je § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 406/2011 Z. z. zákon o dobrovoľníctve. Znamená to, že len plnenie poskytnuté v súlade s § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve je oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby.

Podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o dobrovoľníctve písomná zmluva o dobrovoľníckej činnosti obsahuje najmä materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: